4. 8. 2020 | Reportáž

Vítejte v rozšířené realitě (!)
- výstava Moniky Řehákové

Zmáčknutím spouště všechno jenom začíná.“ říká fotografka a čerstvá absolventka bakalářského studia oboru Audiovizuální tvorba a divadlo, Monika Řeháková.

Za objektiv se dostala přes svou sestru – grafičku. Na rané tvůrčí období (zachycování kytiček ve stylu obrázky, co dělá každej malej šmudla) navázala studiem oboru Užitá fotografie a média na Uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí a následně byla přijata na JAMU. Mnozí si pamatují její vítězný grafický design mezinárodního divadelního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2019 – pilulky symbolizující téma „Setkání léčí“. V přítomnosti se Monice podařilo překročit pomyslné hranice zdí akademie a svůj absolventský projekt do poloviny září 2020 vystavuje v malebném prostředí kavárny Podnebí, nedaleko městského parku Špilberk v Brně. V interiéru spatříte kolekci statických portrétů vytvořených kombinací ilustrované kresby (nebo grafické práce) s fotografií. Za zmínku stojí, že „modely“ jsou reální studenti prezentovaných studijních oborů. Po nasnímání přes speciální mobilní aplikaci obrazy ožijí a rozezvučí se v augmentované realitě. Režisérovi sedícímu v hledišti divadla padne do rukou žezlo a lebka Hamleta. Lidem z Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící na zádech obživnou motýlí křídla ve tvaru lidského ucha. A herec (nápadně podobný mladému Waldemaru Matuškovi) se promění v ďábelského Mefista. 

Každé uchopení výsledného tvaru je výsledkem precizní analýzy realizované v tvůrčím dialogu se zástupci konkrétní divadelní profese. Na skicu subjektivní vize sekundárně navázalo zapracování získaných objektivních faktů. V rámci poselství obsahu vystavovaného si autorka klade za cíl rozšířit povědomí o spektru možností studia na JAMU. Taktně apeluje na skutečnost, že znalost mnoha umělecky nezasvěcených lidí končí v bodu „JAMU rovná se herci a režiséři“. Jednou z cílových skupin jsou potenciální uchazeči o studium. Neúnavné bojovníky za společenskou rovnost pohlaví jistě potěší přidružený bonus v podobě genderové vyváženosti vyobrazených mužů a žen. 

Inspiračním zdrojem technického zpracování pro tuto práci byla česká animátorka, ilustrátorka a fotografka Eliška Podzimková, u níž Monika absolvovala kurz ilustrace. Ve vytváření nové reality, která je v opozici se striktností dokumentární pravdy, našla zdroj fascinace a identifikaci vlastní autorské stopy. Pokud se právě nevěnuje některé z mnoha zálib (kreslení, malování, bubnování v historickém spolku Mortem), věnuje se zvěčňování (nejen) nových tváří. Nejraději má výzvy, tedy „objekty“ nezkažené „strouháním najetých póz“. Létem políbená vernisáž na zahradě zmiňované kavárny byla bez nadsázky příjemná. Volně plynoucí radost z okamžiku umocnila instrumentální hudba kytaristy Černého tesáka. Když budete stát tváří v tvář vystavovaným dílům, zaposlouchejte se do zvukového podkresu, pod který se podepsal. V první řadě však určitě přijďte.

Zuzana Tašká, Monica Šarlejová

Specializace DF JAMU

Obrazy byly vytvořeny v rámci absolventského projektu Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzitkých umění v Brně

Absolventský projekt Moniky Řehákové Specializace DF JAMU se zabývá změnou statického obrazu na pohyblivé audiovizuální dílo za pomocí rozšířené reality. Propojení fotografie a ilustrace ve statické fázi obrazu a následné rozanimování ilustrovaných prvků vytváří z tradičního statického obrazu dílo audiovizuální.
Záměrem projektu bylo zhotovit čtrnáct obrazů pojících se ke čtrnácti specializacím Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Jedná se o specializace: Činoherní režie, Divadelní dramaturgie, Činoherní herectví, Muzikálové herectví, Fyzické divadlo, Scénografie, Světelný design, Audiovizuální tvorba a divadlo, Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, Divadelní produkce, Jevištní technologie a management, Divadlo a výchova, Divadlo a výchova pro neslyšící a Divadlo a Taneční a pohybové divadlo a výchova. Všechny obrazy by měly sloužit Divadelní fakultě v rámci její prezentace a propagace oborů. Díky nevšední technice zpracování mohou obrazy přitáhnout pozornost potenciálních zájemců o studium.
Na fotografiích se vždy nachází student, popřípadě absolvent specializace, ke které je celý obraz vázán. Snímky jsou rovněž pořízené na místech, které s oborem souvisí, nebo je s nimi alespoň spojena myšlenka výsledného obrazu. Kromě základní fotografie obrazu byly fotografovány i struktury nejrůznějších materiálů nalezené ve školních prostorách. Tyto snímky sloužily jako barevná výplň všech ilustrovaných kontur.
Motivy obrazů jsou spjaty se specializacemi a jednoduše vyjadřují náplň jednotlivých oborů. Pro pochopení významu je v obrazech užito nejrůznější symboliky, která i divadelně nevzdělanému divákovi napovídá, o kterou profesi se jedná nebo co studium obnáší. Při pozorném zkoumání, může divák najít v obrazech i různá překvapení, která jsou záměrně dodána po konzultacích se studenty specializací. V krátkých animacích se pak divákovi odhalí mnohem více, což možná rověž přispěje k lepšímu představení oboru. Ve většině těchto krátkých audiovizuálních dílech je využito hudby pocházející z hudební dílny skladatele Černého Tesáka.
Pro spuštění animace v rozšířené realitě je nutno si stáhnout aplikaci Artivive do jakéhokoli chytrého zařízení a skrze něj se podívat na obraz. Aplikace pak ve své knihovně najde shodný obraz a na základě jeho reálného umístění a orientaci v prostoru do něj renderuje příznačné video. V pravém horním rohu aplikace může uživatel nalézt tlačítko s krátkými informacemi o specializaci. Větší zájemce pak další tlačítko odkáže přímo na webové stránky Janáčkovy akademie múzických umění, kde si o specializaci může přečíst více.

Monika Řeháková