Akademické studie představují svébytnou platformu, kde se můžete seznámit s výzkumnými aktivitami studentů*ek Divadelní fakulty JAMU, a to zejména ve formě odborných studií a zpráv z výzkumu. Ačkoliv zde naleznete především odborné texty doktorandů*ek, jedná se o místo otevřené všem, kdo se zabývají bádáním, v jehož centru stojí scénická a jiná umění.

Primárním záměrem této platformy je představovat témata, kterými se studující ve svých výzkumech zabývají, a současně sdílet myšlenky a výsledky, k nimž na svých rozmanitých cestách za poznáním dospěli. Různorodost řešených otázek a přístupů přirozeně vychází z šíře vyučovaných oborů. Doufáme, že zde prezentované rozličné úhly pohledu budou zajímavé jak pro akademickou obec, tak pro svět mimo ni.   

Akademické studie jsou vydávány jako samostatná součást elektronické verze časopisu Ateliér 205 Divadelní fakulty JAMU.

Ateliér 205
ISSN 2787-9305

 

Vydavatel

Janáčkova akademie múzických umění
Divadelní fakulta
Mozartova 1
662 15 Brno

 

Redakce

Redakci tvoří pracovníci*e Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu Divadelní fakulty JAMU:

Mgr. Jiřina Hofmanová
Mgr. Naďa Satková, Ph.D.
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

 

Kontakt

theatreresearch@jamu.cz
(V případě potřeby lze jednotlivé zaměstnance*kyně kontaktovat na jejich pracovních mailech ve tvaru: prijmeni@jamu.cz.)