Informace

Akademické studie představují svébytný prostor, ve kterém se můžete seznámit s výzkumnými aktivitami studentů Divadelní fakulty JAMU. Ačkoliv zde naleznete především odborné texty doktorandů, jedná se o místo otevřené všem těm, kdo se zabývají bádáním, v jehož centru zájmu stojí scénická a jiná umění. Primárním záměrem studií je představovat témata, kterými se studenti ve svých výzkumech zabývají, a současně sdílet myšlenky a výsledky, k nimž na svých rozmanitých cestách za poznáním dospěli.

Různorodost řešených otázek a přístupů přirozeně vychází z šíře vyučovaných oborů. Doufáme, že rozličné úhly pohledu, kterými autoři nahlíží na zkoumaná témata, budou zajímavé jak pro naši akademickou obec, tak pro svět mimo ni.

Akademické studie jsou vydávány jako samostatná součást elektronické verze časopisu Ateliér 205 Divadelní fakulty JAMU.

Ateliér 205
ISSN 2787-9305

Vydavatel

Janáčkova akademie múzických umění
Divadelní fakulta
Mozartova 1, 662 15 Brno

Redakce

Redakci tvoří pracovníci, resp. pracovnice Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu Divadelní fakulty JAMU:

Mgr. Jiřina Hofmanová

Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

Mgr. Naďa Satková, Ph.D.

Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.