Informace

Akademické studie představují svébytný prostor, ve kterém se můžete seznámit s výzkumnými aktivitami studentů Divadelní fakulty JAMU. Ačkoliv zde naleznete především odborné texty doktorandů, jedná se o místo otevřené všem těm, kdo se zabývají bádáním, v jehož centru zájmu stojí scénická a jiná umění.

Primárním záměrem studií je představovat témata, kterými se studenti ve svých výzkumech zabývají, a současně sdílet myšlenky a výsledky, k nimž na svých rozmanitých cestách za poznáním dospěli. Různorodost řešených otázek a přístupů přirozeně vychází z šíře vyučovaných oborů. Doufáme, že rozličné úhly pohledu, kterými autoři nahlíží na zkoumaná témata, budou zajímavé jak pro naši akademickou obec, tak pro svět mimo ni.   

Kontakt

Akademické studie Divadelní fakulty JAMU 

ISSN 1804-8803 

 

Divadelní fakulta JAMU 

Mozartova 1 

662 15 Brno 

theatreresearch@jamu.cz  

+420 572 591 335