“Ateliér 205. Prázdné místo na Divadelní fakultě, které nemohlo nikomu nabídnout svůj potenciál. Proto jsme se ho rozhodli zaplnit. Nové místo
k setkání i navázání dialogu. Ateliér 205 může propojit studenty napříč obory, absolventy, divadelníky zvenčí, pedagogy a všechny další pracovníky naší fakulty. Je jen na nás všech, jak se ho rozhodneme využít. Ať už to bude jakkoli, jisté je, že odteď existuje.”
 – Sára Matůšová

“Ateliér 205 není jen časopis. Je to místo, kde se studenti Divadelní fakulty mohou vzdělávat v redakční činnosti, a kde mohou prezentovat svou tvorbu. Místo, kde se diskutuje, reflektuje a tvoří.”
 – Frederika Halfarová


Ateliér 205 vznikl v rámci předmětu Školní časopis na půdě Divadelní fakulty JAMU z iniciativy studentů, po vedením MgA. Jana Němce a za podpory školy.