Zpráva z výzkumu: Metódy výučby v neformálnom hlasovom vzdelávaní (prípadové štúdie)

MgA. Anna Čonková

Cieľom tohto výskumu bolo popísať zvolené prístupy k neformálnemu hlasovému vzdelávaniu a analýza princípov a metód neformálneho hlasového vzdelávania na príkladoch práce dvoch vybraných lektoriek. 

Akademická studie: Irské jaro​

MgA. Tereza Reková

Studie Irské jaro: Mezinárodní rozhlasová setkání 2019 pojednává o stavu konference The International Feature Conference v roce 2019 a srovnává ji se spřáteleným festivalem HearSay Audio Arts Festival.

Akademická studie: Herectví bez masek...​

MgA. Jitka Vrbková

Studie popisuje vznik inscenace Divadla Aldente Zeď, a to zejména se zaměřením na rozvoj herectví mladistvých herců s Downovým syndromem, kteří v představení hrají vedle profesionálních divadelníků.

Akademická studie: Čítanie medzi riadkami filmu... ​

Štúdia predstavuje ukážku zo vznikajúcej dizertačnej práce zameranej na Ladislava Grosmana – autora, ktorý je v oblasti filmu známy prakticky exkluzívne len vďaka jedinému scenáru – Obchod na korze…

Mgr.art. Jana Ondrušová