Vnímání smrti ve filmu pro děti a mládež v kontextu mezinárodních festivalů​​

MgA. Natálie Janderová

Studie se zaměřuje na vnímání smrti a přístup jednotlivých autorů ve filmové tvorbě pro děti a mládež. Opírá se především o dramaturgické trendy filmové a televizní tvorby prezentované na mezinárodních filmových festivalech v roce 2022 – Zlín Film Festival a San Diego International Kids’ Film Festival, které představují pestrou přehlídku filmů pro mladé diváky. 

Vybrané české a slovenské filmy pre deti a mládež v kontexte dramaturgie Medzinárodného filmového festivalu Berlinale​​

MgA. Radka Hoffmanová

Text se věnuje československé, české a slovenské kinematografii pro mládež, která byla (zejména v období 1982 až 2021) zastoupená na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Soustředí se na historii sekce pro děti a mládež na tomto festivalu i na její současnou podobu, dramaturgii a reflexi odborníky i širokou veřejností. 

Fotometrické vlastnosti LED pásků​​

MgA. Vladimír Burian

Studie se soustředí na použití LED pásků v roli autonomního svítidla, tedy takového, které vymezuje herecký prostor a slouží k nasvícení herecké akce. Studie poukazuje na klady a zápory tohoto řešení, a to jak z teoretického pohledu, tak na příkladech z divadelní praxe.

Zpráva z výzkumu: Specifika a možnosti dramatické výchovy v mezigenerační skupině Neslyšících​​

Bc. Kristýna Pavlů

Reflexe projektu, který se uskutečnil v mezigenerační skupině slyšících a skupině osob se sluchovým postižením. Hlavním cílem projektu bylo uskutečnit workshopy v daných cílových skupinách a modifikovat průběh workshopu pro potřeby mezigenerační skupiny a skupiny osob sluchově postižených.

Zpráva z výzkumu: Evropské divadelní soubory herců s mentálním znevýhodněním​​

Mgr. Vendula Kacetlová

Jedná se o textové zachycení nedávno podniknuté sondy autorky mezi evropské divadelní soubory (Blue Apple Theatre, Theater Thikwa, Théâtre de l’Oiseau-Mouche, RambaZamba Theater), které pracují s herci s mentálním znevýhodněním. 

Zpráva z výzkumu: Praktické aplikování moderních inscenačních postupů v režijně-dramaturgické...​​

MgA. Alexandra Bolfová

Text shrnuje proces přípravy, realizace a změn inscenace MEDEA_is_missing, která byla koncipována pro specifický prostor otáčivého hlediště v Týně nad Vltavou. Autorka reflektuje a zohledňuje také přenesení inscenace z exteriéru do interiéru, ke kterému muselo dojít.

Teatr 21: divadlo herců se specifickými potřebami​​

MgA. Jitka Vrbková, Ph.D.

Studie „Teatr 21: divadlo herců se specifickými možnostmi“ vznikla na základě výzkumného pobytu ve stejnojmenném varšavském divadle, které na profesionální bázi pracuje s herci s Downovým syndromem a poruchou autistického spektra. 

Zpráva z výzkumu: Vznik, fixování a proměny rytmu v inscenaci

MgA. Mgr. Gabriela Ženatá

V této výzkumné zprávě pojednávám o pilotním výzkumu, jehož hlavním cílem bylo najít a ověřit způsob, jak lze sledovat vznik, fixování a proměny rytmu v inscenaci.

Zpráva z výzkumu: Metódy výučby v neformálnom hlasovom vzdelávaní (prípadové štúdie)

MgA. Anna Čonková

Cieľom tohto výskumu bolo popísať zvolené prístupy k neformálnemu hlasovému vzdelávaniu a analýza princípov a metód neformálneho hlasového vzdelávania na príkladoch práce dvoch vybraných lektoriek. 

Akademická studie: Irské jaro​

MgA. Tereza Reková

Studie Irské jaro: Mezinárodní rozhlasová setkání 2019 pojednává o stavu konference The International Feature Conference v roce 2019 a srovnává ji se spřáteleným festivalem HearSay Audio Arts Festival.

Akademická studie: Herectví bez masek...​

MgA. Jitka Vrbková

Studie popisuje vznik inscenace Divadla Aldente Zeď, a to zejména se zaměřením na rozvoj herectví mladistvých herců s Downovým syndromem, kteří v představení hrají vedle profesionálních divadelníků.

Akademická studie: Čítanie medzi riadkami filmu... ​

Štúdia predstavuje ukážku zo vznikajúcej dizertačnej práce zameranej na Ladislava Grosmana – autora, ktorý je v oblasti filmu známy prakticky exkluzívne len vďaka jedinému scenáru – Obchod na korze…

Mgr.art. Jana Ondrušová