JFK

Kristýna Nováková

Další minidokument z Rozhlasového praktika z loňského roku nás vrací do historie k neobjasněné vraždě amerického prezidenta. Ze vzpomínek a názorů svých blízkých ho sestavila Kristýna Nováková.

Robinson

Anežka Šujanová

Jak rezonuje postava Robinsona Crusoe v dnešní pandemické době? Odpověď můžeme nalézt v minidokumentu Anežky Šujanové, která studuje 2. ročník RTDS. I tento dokument vznikl loni v Rozhlasovém praktiku pod vedením Terezy Rekové.

Tarkovského využité šance

Kolektiv autorů

Dětství za války, neshody se sovětským režimem, cesty do vesmíru i hledání věčnosti uvnitř nejhlubších vzpomínek… Zaposlouchejte se do textů, které reflektují tvorbu Andreje Tarkovského.

Rozumíš

Matouš Ondra

Cvičení z Rozhlasového praktika Terezy Rekové tentokrát v podání Matouše Ondry.

El.

Nikola Minářová

Další příspěvek do série rozhlasových minidokumentů, které vznikly pod vedením Terezy Rekové, se nese v lehce apokalyptickém duchu. Sama autorka, Nikola Minářová, nyní v prvním ročníku magisterského stupně ATD, o něm říká:  

Změny, které člověk zavede, nepotrvají napořád. Je lepší se nad to povznést.

Anežka Šujanová

Jako ohlédnutí za čtvrtým číslem připravila Anežka Šujanová z RTDS rozhovor se svým kamarádem Adamem Blahákem, který je skautem, fyzikem a také nadšeným a zkušeným folkloristou. 

Kurz manipulačních technik

Daniela Wash

Autorská povídka.

Okupace ČS

Monika Šarlejová

Další ze série rozhlasových dokumentů nás navrací do historie, která ale zároveň zavání současností. Autorkou je Monika Šarlejová, nyní v 2. ročníku ATD.

Umělec v hladovění – aneb jak hlad ovlivňuje tvůrčí proces

Anna Mrázková

Experiment proveden za dozoru studenta prvního ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Totální poděl

Monika Řeháková​

Další z prací, které vznikly v rámci Rozhlasového praktika. Tentokrát je autorkou studentka ATD, Monika Řeháková, která je nyní v prvním ročníku magisterského studia. 

Pražská defenestrace

Daniela Vošahlíková

Série mini dokumentů, které vznikly v minulém akademickém roce v rámci Rozhlasového praktika pod vedením Terezy Rekové. 

Solitér

Robin Mayer

Přes čtyřicet let se probouzí do těch stejných, bolestivých rán. Přes čtyřicet let jsou všechna rána totožná. Do práce, do které si přispal, na rozdíl od školy, již poctivě navštěvoval pouze do svých patnácti, byl totiž zvyklý vstávat časně ráno, tak vstává brzy i dnes, přestože kolegům v zaměstnání dělá společnost už jen jeho absence.