Jana Mlatečková

začátky jsou pro mě rozhodnutí. jaký si pustím film nebo jestli si dám čaj zelený nebo ovocný. jestli pojedu šalinou nebo půjdu pěšky. jakou nohou vstanu ráno z postele. jsou to právě ty jednoduchý, a přitom tolik důležitý momenty, který provázejí dny.

co se týče časopisu. budu hodně sedět za počítačem a s mobilem v ruce. komunikovat a propojovat. aby ta všechna práce byla víc vidět.
i na těch našich internetech.