7. 1. 2021 | Studie

Izraelská adaptácia Rendez-vous strýce Davida: Čítanie medzi riadkami filmu ako cesta k výpovedi o nenaplnení tvorivého osudu

Autor: Mgr.art. Jana Ondrušová

Datum vydání: 14. 10. 2020

Štúdia predstavuje ukážku zo vznikajúcej dizertačnej práce zameranej na Ladislava Grosmana – autora, ktorý je v oblasti filmu známy prakticky exkluzívne len vďaka jedinému scenáru – Obchod na korze. Vzhľadom na úspech, ktorý film sprevádzal (v roku 1965 bol ocenený Oscarom) a Grosmanovu emigráciu z Prahy do Izraela, ktorá nasledovala len o niekoľko rokov neskôr, sa autorka pokúšala dopátrať existencie ďalších scenárov, ktoré Grosman napísal. Štúdia sa zameriava predovšetkým na scenár Rendez-vous strýce Davida. Doterajší výskum ukázal, že scenár, ktorý bol pôvodne zamýšľaný na realizáciu v Československej televízii, sa napokon podarilo nakrútiť v Izraeli ako televízny film Dod David hochejt lirot kala v roku 1972 v réžii samotného Grosmana. Kópia filmu, získaná z archívu televíznej siete Israeli Public Broadcasting Corporation – KAN odhalila, že kvalita audiovizuálneho spracovania výrazne zaostáva za východiskovým scenárom. Ondrušová preto analyzuje pôvodný scenár ako samostatné umelecké dielo a film využíva skôr ako symbol osobných a profesijných prekážok, ktorým Ladislav Grosman čelil po svojom usadení sa v Izraeli.