13. 6. 2021 | Studie

Teatr 21: divadlo herců se specifickými potřebami

Autor: MgA. Jitka Vrbková, Ph.D.

Datum vydání: 13. 6. 2021

Studie „Teatr 21: divadlo herců se specifickými možnostmi“ vznikla na základě výzkumného pobytu ve stejnojmenném varšavském divadle, které na profesionální bázi pracuje s herci s Downovým syndromem a poruchou autistického spektra. Autorka vnímá specifické možnosti herců nejen jako omezené schopnosti, s nimiž je nutno se vyrovnat, ale především jako výjimečné možnosti, které jsou pro divadelní umění inspirující. Studie nabízí vhled do fungování divadla i analýzu principů tvorby. Může se tak stát inspirací nejen pro divadla podobného typu, ale i pro divadla „běžná“, neboť bráno do důsledku, každý herec je vlastně hercem se specifickými možnostmi. Úkolem divadla obecně je tyto možnosti využívat.