25. 4. 2021 | Zpráva z výzkumu

Zpráva z výzkumu: Metódy výučby v neformálnom hlasovom vzdelávaní (prípadové štúdie)

Řešitelka: MgA. Anna Čonková

Datum vydání: 25. 4. 2021

Cieľom tohto výskumu bolo popísať zvolené prístupy k neformálnemu hlasovému vzdelávaniu a analýza princípov a metód neformálneho hlasového vzdelávania na príkladoch práce dvoch vybraných lektoriek. Ide o prácu slovenskej performerky a pedagogičky Anny Gromanovej, ktorá niekoľko rokov pôsobila ako stála členka medzinárodného divadelného štúdia Farma v jeskyni, sídliaceho v Prahe a prácu Angličanky Emmy Bonnici, rovnako speváčky, performerky a pedagogičky, niekoľkoročnej členky vroclavského divadla Teatr Pieśń Kozła. Tvorba oboch spomenutých divadelných zoskupení by sa dala charakterizovať ako fyzické divadlo nadväzujúce na princípy Druhej divadelnej reformy, predovšetkým prácu J. Grotowského.