13. 5. 2021 | Zpráva z výzkumu

Zpráva z výzkumu: Vznik, fixování a proměny rytmu v inscenaci

Řešitelka: MgA. Mgr. Gabriela Ženatá

Datum vydání: 13. 5. 2021

V této výzkumné zprávě pojednávám o pilotním výzkumu, jehož hlavním cílem bylo najít a ověřit způsob, jak lze sledovat vznik, fixování a proměny rytmu v inscenaci. Výzkum byl prováděn na inscenaci Prezidentky v režii Kamily Polívkové v HaDivadle. Výsledky vztahující se k analýze časového strukturování zvolené inscenace jsou kusé a z větší části se opírají o tvrdá data. Získaná měkká data nebylo možné porovnat a vyhodnotit. K dalšímu výzkumu je nezbytné užít metodu škálování – což je jedna ze zásadních úprav vyplývající z testování metodologie. Závěry k rytmu inscenace Prezidentky jsou tak spíše prvním krokem, ukázkou směru, kterým je možné úvahy a zkoumání týkající se rytmu inscenace vést.