438A2388

David Janošek: Nikdy jsem ve své tvorbě neměl hranice

Připravily Sára Matůšová a Terezie Fojtová

Rozhovor s Davidem Janoškem – hercem, scénografem, ale také uměleckým šéfem Divadla S+H v jedné osobě.

Bez setkávání není dialog, není inspirace, není tvořivost

Připravila Sára Matůšová

Rozhovor s jednou z ambasadorů letošního ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER Janou Plodkovou.

Na JAMU se studuje formou valčíku

Připravila Sára Matůšová

Rozšířený rozhovor s Jiřím Bartoškou.

Cesta ke kořenům není protikladem růstu

Připravily Eliška Houserová a Veronika Onheiserová

Rozhovor s Laďkou Košíkovou, navazující na diskusi ke čtvrtému číslu,
 o jejím vztahu k folklóru.

 

Jakmile má člověk pnutí něco zachytit, měl by to udělat​

Připravila Kristýna Nováková

Rozšířená verze rozhovoru s Terezou Rekovou společně s ukázkou její autorské tvorby.

Provázkové začátky

Vít Závodský

V prvním čísle jsme se v rubrice Téma vrátili k začátkům HaDivadla a Divadla Husa na provázku. O své vzpomínky na tyto začátky se s námi podělil Milan Uhde i Miloš Štědroň. Kromě jejich vzpomínek vám teď ještě nabízíme ohlédnutí pana Víta Závodského, který Divadlo Husa na provázku navštěvoval od jeho počátků.